Projekty elektro

Projekty elektro

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami.

 

Projekty automatizace jsou zpracovány jako kompletní, zahrnující:

  • Projekt silové části
  • Projekt řídicích a informačních systémů
  • Projekt instrumentace
  • Projekty měření a regulace