Automobilový průmysl 

 • Czech repulic -  linka na výrobu sensorů - Program Step 7 Graph, visualizace WinCC flexible, polohování servopohonů AIA, komunikace profinet, ethernet. 2x Simatic 315PN/DP, 4 x touch panel, + krokové motory, snímání barev + 2x PLC S7 200
 • Czech republic - sběr dat  žíhací  pec (výroba elektronů)  Canefco  1  a  2,  2 x Simatic  S7 1200 2x  touch panel,  OPC server kepweare, export přes Scada do SQL databáze.
 • Czech republic - sběr  dat SQL  Lakovna 1 (výroba elektronů) , profinet skripty c#, Wincc Flexible
 • Czech republic - sběr dat z rentgenů z SQL databáze vyhodnucující vady po lití hliníkových elektronových kol. Přenos přes OPC server kepweare do 20 PLC Simatic S7 317 (licích strojů ve formě poruchových hlášení), přenos přes WinCC vlastní skripty Visual Basic. Úprava 44 HMI vizualizací  WinCC Flexible
 • Czech republic - vizualizace žíhací pece Eisenmann na žíhání elektronů, sběr dat do SQL databáze. Vizualizace WinCC flexible.
 • Czech republic - automatické hasící zařízení, PLC Kinco, HMI Kinco, měření teplot, ovládání klapek, spouštění  hasiva.projekt elektro
 • Czech republic - svařovací linka automobilových karosérií: program Step 7 (Simatic S7 319), vizualizace WinCC, Sick - konfigurace laserový závor a scannerů roboty Kuka.
 • Czech republic - Svařovací linka automobilových karosérií, program Step 7, visualizace WinCC flexible, Simatic S7 319F PN/DP, pohony SEW, roboty Fanuc.
 • Czech republic - úprava lisu 100t hydraulického, po přidání světelných závor. Program Step 7
 • Czech republic -.závěsné pracoviště: program S7 1200, projekt elektro
 • Czech republic - bezpečnostní obvody na robotickém pracovišti vysokotlakého řezání vodou: bezpečnostní obvody Sick, laser scanner Sick, projekt elektro
 
 

Těžký průmysl

 • Ruská federace - Tvářecí linka na výrobu 56 druhů profilů bezpečnostních zárubní, PLC S7 315, PLC SEW, Hmi SEW, Serva SEW.  Manipulátor, hydraulika a pneumatika, polohování.
 • Polsko -  technologie výroby nerozových trubek. Linka na výrobu laserově svařovaných nerezových trub, Program Step 7, visualizace WinCC flexible. Simatic S7 315/2DP, 2 x touch panel 8 pohonů SEW, letmé dělení. Ukládání trubek do šestihranů. Řízení laserů.
 • Ruská federace - tvářecí linka na výrobu svařovaných trub, jeklů. Letmé dělení paketování. Program Step 7, visualizace WinCC flexible. Simatic 2x S7 315 2DP, 4 x ET200, 5 x touch panel. 12 200kW stejnosměrných motorů. 5 pohonů SEW, Sew PLC.  Měniče Sinamics DC, SEW. 4 x hydraulický  agregát. Vyhodnocení pomocí defektoskopu.
 • Czech republic - úprava válcovací linky drátu, 8 pohonů  SEW, PLC SEW, visualisace SEW
 • Czech republic - tvářecí linka na dveřní zárubně, PLC KOYO, 10 x servo SEW. Letmé dělění materiálu.
 • Czech republic - projekt elektro navíječka a dělička plechu
 • Czech republic -  - 3x linka vstřikolis na výrobu polystyrenových forem na odlévání elektromotorů: řídící systém S7 200 + vizualizace WinCC Flexible cca. 100 vstupů, výstupů.Projekt elektro.
 
 

Ostatní průmysl

 • Czech republic - pracoviště na výpočet CO2 a následnou regulaci spalování plynových ventilů: program Labview. OPC server Kepweare
 • Czech republic -  -automatizované pracoviště na automatické složení plynových ventilů: Projekt elektro.
 • Czech republic - řízení průmyslových výtahů: program S7 300, vizualizace Protool, konfigurace frekvenčních měničů ABB.
 • Czech republic - Galvanovací linka: projekt elektro, program Step 7, vizualizace WinCC flexible.
 • Czech republic - Leptací linka: projekt elektro, program Step 7 MicroWIN, vizualizace WinCC Flexible.
 

Výbušný průmysl

 • Czech republic - výroba třaskavin, Simatic S7 1200, WinCC flexible, projekt elektro. Jiskrová bezpečnost kamerový systém integrovaný do WinCC flexible
 • Czech republic - měření teploty, vlhkosti na výrobních objektech, alarmové hlašení pomocí emailů, hlášení poruch od klimatizačních jednotek různých výrobců, kamerový systém. Wifi síť.
 • Czech republic - fosvátovací linka, Simatic S7 300, WinCC flexible,projekt elektro, program Step 7, visualisace WinCCflexible
 • Czech republic - linka Roll, Simatic S7 300, WinCC flexible, Eplan P8 projekt. Automatické mytí v perchlorethylenu v uzavřeném cyklu.
 • Czech republic - smyčkovačka projekt elektro, navíjení drátu k elektrickým rozbuškám

Gumárenský

 • Czech republic - projekt manipulátor:  600 vstupů, výstupů; Simatic S7- 400. Bezpečnostní obvody Pilz + program, závory. Automatické nakládaní vykládání pneumatik.
 • Czech republic – Lis projekt elektro ,Beckhoff Bezpečnostní obvody Pilz, závory. Vulkanizační lis na výrobu pneumatik.

Plastikářský

 •  Czech republic - linka na výrobu plastových kanalizačních trubek. Projektová dokumentace elektro, Vytápění infrapecí regulace PID, odporové vytápění, dopravníky  Sinamics G120, PLC VIPA, program step 7,  Visualizace Wincc Flexible., hydraulika, pneumatika, dopravníky.
 

Potravinářství

 • Bulharsko  – odstředivky cukrovarnictví, PLC Mitsubischi, Hmi Mitsubischi, 2x 250kW stejnosměrný motor. Měniče stejnosměrné Mentor, hydraulika, pneumatika 
 • Czech republic - řízení sladovny pivovar 1 a 2, řídící systém S7-300, měření vybrací, hydraulika, pneumatika, laserové odměřování, PID regulace teploty, elektodokumentace
 • Czech republic  - lis na ovoce Simatic S7 300, hydraulika, pneumatika,polohování visualisace WinCC flexible 

Vodárenství

 • Czech republic – řízení technologie na přehradě 3x Simatic S7 1200 komunikace GPRS, 
  Profibus, Modbus, Profinet. Vizualizace WinCC flexible..